Azerbaycan Milletvekili – “2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir aşamaya giren Reform süreci başarıyla devam ediyor”

Ülker Piriyeva – AZERBAYCAN
Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Meşhur Memmedov – “2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir aşamaya giren Reform süreci başarıyla devam ediyor” – diye, tarihe not düştü.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Meşhur Memmedov – Azerbaycan devletinin başarısını belirleyen faktörlerden bahsetti ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının yönetim sisteminde ileri reformların ve yeniliklerin uygulanmasını gerektirdiğini kaydetti. Evet, gerçek şu ki reformların alternatifi yok: zaman değişirse, yeni görevler ve zorluklarla karşı karşıya kalırsak reformlar kaçınılmazdır. Bugün Azerbaycan devletinin reformcu, yenilikçi ve yenilikler ülkesi olarak uluslararası arenadaki prestiji de bu gelişmelere dayanmaktadır. Şüphesiz, her türlü gelişmenin temelinde ülkemizin daha da güçlendirilmesi, insanların refahının artması, vatandaş memnuniyetinin artması yatmaktadır.

Dünyaya bir Azerbaycan markası gibi gelen “ASAN hizmet ve DOST” projelerinin de ülkemizin yönetim sistemindeki yeniliklere ne kadar ilgi duyduğumuzu tabii ki belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın her alanda edindiği tecrübenin örnek olması gerektiğini her zaman vurgulamaktadır.”

Milletvekili Memmedov, reform politikasının devamı olarak 9 Şubat 2020’de erken milletvekili seçimlerinin yapılmasının da halk tarafından büyük sempatiyle karşılandığını vurguladı – “Kuşkusuz, devletin üç kolunda da – Yürütme, Yasama ve Kolluk alanında – uygulanan reformlar ülkemiz içiin yeni fırsatlar açmaktadır” – dedi.

“Bağımsız Azerbaycan devletinin kurucusu Ulu Önder Haydar Aliyev’in iyi düşünülmüş ve ileriye dönük politikası ve bu çizginin son 18 yılda, Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından başarıyla devam ettirilmesi sonucunda ülkemizin ekonomik kalkınması, güçlü sosyal politika, ordu kurma, uluslararası ilişkilerdeki yeri ve rolü ile odak noktasıdır. Devletimiz, uluslararası finans kuruluşlarının raporlarında liderliğini sürdürmekte ve kalkınma modelinin özelliklerini de ortaya koymaktadır.”

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 10 Mart 2020 tarihli 6. Çağrı Milli Meclisin ilk toplantısında yaptığı program konuşması hakkında konuşan Milletvekili, devlet başkanının yeni kurulan parlamento ve milletvekillerinin karşısında olduğu görevleri açıkladığını kaydetti: 2020 Yılı aynı zamanda Azerbaycan’ın topraklarına kavuştuğu ve 30 Yıllık işgalin sona erdiği yıldır. Son bir yıldan fazla olan gerçekler, kurtarılmış topraklarımızda restorasyon ve inşaat çalışmalarını içerir, bu durumda yeni ilerici yasaların kabul edilmesi bir zorunluluk olarak ortaya konyulmakta. Tabii ki, buradaki odak ekonomik reformları derinleştirmek.

Tarihi Zaferimizin bir dizi önemli an ve gerçekliğin bir sunumu olduğunu belirtmeliyim. Ülkemizde bir siyasi diyalog ortamı var – Tüm siyasi güçlerin katılımıyla yapılan seçimler sonucunda oluşan çok partili meclis, siyasi sistemin iyileştirilmesine ve partiler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Cumhurbaşkanı Aliyev’in konuşmasında yaptığı çağrıya – Partiler arası geniş diyalog olmadan siyasi reformlar yapılamaz – vurgu yaparak, yeni kurulan parlamentonun bu yönde gerekli adımları atacağını büyük bir güvenle söyleyebiliriz. Ülkemizdeki çok partili sistem daha sağlam temeller üzerine kurulacaktır. Böylece çok partili bir sistemin gelişmesi için siyasi partilerin faaliyetleri için gerekli tüm koşullar yaratılıyor.

44 günlük İkinci Karabağ Savaşı sırasında 50’den fazla siyasi parti – ortak bir açıklama yaparak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in izlediği politikaya desteklerini teyit ettiler. Aynı adıma Azerbaycan-Türkiye ittifakının onayladığı “Şuşa” Bildirgesi’nin imzalanmasında da şahit olduk. Toplumun öncü gücü olan Yeni Azerbaycan Partisi’nin VII. Kongresini gerçekleştirirken, 6 siyasi partinin VII Kongre sırasında Yeni Azerbaycan Partisi’ne katılma kararı, tarihi zaferimizin gerçekleri, toplumun öncü gücü arka planı, ülkemizde yeni bir siyasi yapılanmanın oluşumunu da teyit etmektedir. Her kanunun arkasında Azerbaycan’da devlet inşası, siyasi, ekonomik ve sosyal reformların uygulanması konuları vardır – Modern, bağımsız Azerbaycan demokratik, yasal bir devlet inşa etme yolunda güvenle ilerliyor. Atılan başarılı adımlar sonucunda Azerbaycan halkı barış, istikrar ve güvenlik içinde yaşamaktadır. Reformların hızının, derinliğinin ve etkinliğinin sağlanmasında, ülkenin kalkınması için belirlenen görevlerin zamanında yerine getirilmesinde ve insanların refahında zamanın kilit faktörlerden biri olduğunu da belirtmek önemlidir. Bu açıdan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni bir aşamaya giren reform süreci başarıyla devam etmekte ve Azerbaycan devletine büyük başarılar kazandırmaktadır.”